ISO opslagsværk

Mission og vision

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER VIRKSOMHEDENS MISSION OG VISION?

En virksomheds mission og vision giver omverdenen en forståelse for, hvad virksomheden står for, og hvilke mål den søger at opnå. Det er topledelsen, der definerer virksomhedens mission og vision. 

Missionen uddyber hvad virksomhedens eksistensgrundlag er og svarer på spørgsmålet om, hvad virksomhedens formål er.
Visionen beskriver de overordnede mål, virksomhedens stræber efter.

 

HVAD ER FORMÅLET MED VIRKSOMHEDENS MISSION OG VISION?

Jo klarere virksomhedens mission og vision er beskrevet, jo nemmere har både de ansatte og potentielle kunder ved at danne sig et indtryk af, hvad virksomheden står for.

En stærk og reflekterende mission og vision kan altså styrke din virksomheds image, idet refleksioner som disse indikerer, at der er tale om en seriøs virksomhed, som søger at udvikle sig.