Nyheder

Når du tager arbejdsmiljøuddannelsen hos Lekon, får du både i pose og sæk

Du ved, at du som virksomhedsejer i Danmark har pligt til at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor både de ansattes sikkerhed og trivsel kommer på dagsordenen. Men hvad betyder det konkret?

Det betyder, at du skal nedsætte en arbejdsmiljøorganisation, og at medlemmerne skal erhverve sig de rette kompetencer til at varetage de daglige opgaver på arbejdsmiljøfronten.

Hvordan gør man det?

Disse kompetencer opnår du ved at tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Og det er hér, Lekon Rådgivning kommer ind i billedet! Vi er eksperter på området og brænder for at formidle vores viden på en inspirerende måde, som sætter tanker i gang hos vores kursister. Vores vision er at være i øjenhøjde med dig, så når du tager arbejdsmiljøuddannelsen hos os, får du spændende undervisning af høj faglig kvalitet, som tager udgangspunkt i dine og dine medkursisters erfaringer.

Som deltager på arbejdsmiljøuddannelsen hos Lekon, er du sikret et produkt af højeste kvalitet. I december 2018 bekræftede Arbejdstilsynet, efter en indstilling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Lekons titel som godkendt udbyder af uddannelsen.

I afgørelsen skriver Arbejdstilsynet bl.a.:


“EVA’s besøg hos Lekon Rådgivning fandt sted den 28. november 2018 i Lekon Rådgivnings egne lokaler i Roskilde, hvor kurset blev afholdt. Underviseren på kurset var Ole Bjarne Hansen. Under besøget overværede EVA dele af undervisningen og interviewede underviseren og udvalgte kursister. Efterfølgende blev Ole Bjarne Hansen desuden interviewet telefonisk i sin rolle som udbyderrepræsentant.

EVA fandt at kriterierne var opfyldt i forhold til uddannelsens struktur, pædagogiske principper, undervisningsmateriale, undervisere, organisation og ledelse hos udbyder, kursusfaciliteter og uddannelsesplan.”

Det er vi både glade for og stolte af, da vi er førstehåndsvidner på, at en god og understøttende arbejdsmiljøuddannelse udgør et stærkt fundament, som vil forvandle din virksomhed til en velfungerende arbejdsplads, hvor ledelsen og medarbejderne spiller på samme bane, og hvor alle er motiverede for at yde deres bedste.

Vil du også have det bedste grundlag for et værdiskabende arbejdsmiljø?

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: