Nyheder

S-564 vedtager ny fremgangsmåde ved test af RCD'er

Test af RCD'er skal leve op til kravene i konstruktionsstandarden (DS/EN 61008-1)

NATIONALKOMITÉEN S-564 HAR VEDTAGET FØLGENDE FREMGANGSMÅDE VED TEST AF RCD’ER

Ved montage af en RCD skal RCD’ens virkemåde testes.
For at sikre, at der ikke er bidrag fra gruppeafbrydernes tilkoblede brugsgenstande, frakobles alle de gruppeafbrydere, som forsynes af RCD’en.

DEN “UKENDTE” STANDARD

Når vi tester RCD’en, sikrer vi, at RCD’en opfylder kravene i konstruktionsstandard DS/EN 61008-1.
For at teste virkemåden af en RCD skal der testes ved:

  • 0,5 x mærkeudløsestrømmen
  • 1 x mærkeudløsestrømmen
  • 5 x mærkeudløsestrømmen

SÅDAN TESTER VI RCD’ER

Ved en 30 mA RCD skal vi som netop nævnt teste ved henholdsvis 15, 30 og 150 mA.
Ved 1 x mærkeudløsestrømmen (30 mA), som er vores første test af RCD’en, tester vi både den positive og den negative halvbølge. Vi skal derfor udføre to tests ved 30 mA.
I konstruktionsstandarden står der, at RCD’en ved 1 x mærkeudløsestrømmen skal udkoble ved maks. 300 mS, men vores installationsstandard (DS/HD 60364) kræver ved TT-systemer en afbrydelse ved senest 200 mS. Vi tester derfor, om RCD’en udkobler inden for 200 mS.
Herefter tester vi ved 0,5 x mærkeudløsestrømmen (15 mA), og her må RCD’en ikke udkoble.
Vi tester nu udløsetiden ved 5 x mærkeudløsestrømmen (150 mA).

Her er ændringen i forhold til den tidligere fremgangsmåde:
Ifølge konstruktionsstandarden skal udkoblingen ved test med 5 x mærkeudløsestrømmen ske inden for 40 mS! Vi tester altså, om RCD’en lever op til kravet i konstruktionsstandarden.
Bemærk: dette har medført en tilretning i vores verifikationsskema; pkt. 32 rettes fra ”200 mS” til ”40 mS”.

De fire tests (to tests ved 30 mA, én test ved 15 mA og én test ved 150 mA) er alle ved rene sinuskurver.
Efter de er foretaget, tester vi RCD’en ved pulserende jævnspænding.
Her skal RCD’en udkoble ved en overlejring på sinuskurven med 6 mA jævnstrøm. Der testes ved både den positive og den negative halvbølge. Udkoblingen skal, ifølge DS/HD 60364 ved TT-system, ske inden for 200 mS.

Endelig testes om prøveknappen får RCD’en til at udkoble.

Ved hjælp af i alt syv tests kan vi altså kontrollere, at en RCD opfylder gældende standarder.

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: