Nyheder

Nye væsentlige ændrede krav til BR18, kapitel 7

Få et overblik over de ændrede krav til BR18, kapitel 7 her

I starten af 2024 kom der væsentlige ændringer i Bygningsreglementet 2018 (BR18), som påvirker drift, kontrol og vedligehold (DKV) af bl.a. brandsikkerhedsforanstaltninger. Disse ændringer indebærer både lempelser og nye krav som du kan blive klogere på herunder.

De væsentlige ændringer i BR18, kapitel 7

El-sikkerhedsattest:  

Kravet om el-sikkerhedsattest er fjernet fra de forhold, som den driftansvarlige skal varetage, og som personalet skal instrueres i. 

Fejl og mangler i daglig drift:  

En ny tilføjelse specificerer, at ud over de faste periodiske kontrolaktiviteter, skal den driftansvarlige person sikre at flugtveje altid er passable og tage vare på konstaterede fejl og mangler. 

Gangarealer i flugtveje: 

Der er tilføjet en ny bestemmelse, der tillader opsætning af knagerækker til overtøj i gangarealer i daginstitutioner, undervisningsinstitutioner, og tilsvarende, samt en generel lempelse for indretning af flugtvejsgange under visse betingelser. 

Åbningskraft for døre i flugtveje:  

For byggeri udført efter BR18, skal døre i flugtveje kunne åbnes med en maksimal kraft på 100 N (10 kg) for hvert dørblad. 

Halvårlige eftersyn:  

Ændringer i vedligeholdelsesfrekvensen for slangevinde, hvor der nu kræves halvårligt eftersyn, samt ændringer for håndildslukkere, branddaskere (som er fjernet fra krav), og brandtæpper, hvor der nu kræves årligt eftersyn. 

Specifikationer for eftersyn: 

Detaljerede beskrivelser for hvordan eftersyn for håndildslukkere, slangevinde, og brandtæpper skal udføres, inklusive kontroller for tilgængelighed, intakt plombering, og tilstedeværelse af markeringsskilte. Nedenfor er konkrete krav til specifikationer oplistet:

Håndildslukkere:

Årligt eftersyn udføres for at kontrollere:

Placering: Håndildslukkeren er på plads og forsvarligt ophængt.
Plombering: Intakt plombering. Hvis plomberingen er brudt, skal håndildslukkeren udskiftes.
Markeringsskilt: Intakt og tydeligt.
Piktogram for brugsanvisning: Tydeligt og intakt.
Tryk: Korrekt tryk i håndildslukkeren.
Indhold: Korrekt mængde af indhold, eventuelt kontrolleret ved vejning.
Beskadigelse: Ingen synlige tegn på beskadigelse af udløsergreb, ventil, slange, og strålespids.
Trykprøvning: Vurdering af behov for trykprøvning.
Rengøring: Almindelig rengøring udføres.

Placeringens hensigtsmæssighed: Vurderes om den nuværende placering fortsat er hensigtsmæssig.

Logføring: En log for det årlige eftersyn føres i form af en mærkeseddel placeret på håndildslukkeren med år, måned, og signatur for seneste eftersyn.

Slangevinde:

Halvårligt eftersyn for slangevinde i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 inkluderer:

Tilgængelighed: Slangevinder skal være let tilgængelige, og afmærkning med markeringsskilt samt instruks skal være intakte.

Integritet: Slangevinder skal være intakte og tætte.

Brandtæpper:

Årligt eftersyn skal som minimum omfatte:

Placering: Brandtæppet er på plads.

Markeringsskilt: Intakt markeringsskilt.

Piktogram for Brugsanvisning: Tydeligt og intakt piktogram.

Overholder I de gældende regler i BR18?

Som du ved, er det vigtigt at sikre, at dine, eller dine kunders bygninger overholder de gældende brandsikkerhedsregler.  

Med Ledoc DKV-Modul bliver det lettere at navigere i de nye BR18-krav. Læs mere om Ledoc DKV-løsning herunder:

Ledoc DKV-Modul hjælper dig med at opfylde kravene i BR18

Ledoc DKV-modulet hjælper dig med at overholde de nye BR18-krav på en smart og effektiv måde. 

 Med DKV-modulet får du: 

  • Effektiv styring og dokumentation: En effektiv løsning til at administrere og dokumentere drift-, kontrol-, og vedligehold af brandsikkerhedsforanstaltninger.
  • Let tilpasning til nye krav: Vores løsning gør det nemt og hurtigt at opdatere DKV-planer i overensstemmelse med nye lovkrav. 
  • Generel rådgivning: Ud over vores DKV-modul tilbyder vi rådgivning til opbygning og opdatering af DKV-planer, så du nemt kan forstå de ændrede krav. Vi skal understrege, at vi ikke er certificeret brandrådgiver. 
Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: