Nyheder

Nye regler for registrering af arbejdstid

nye regler om registrering af arbejdstid

Få et overblik over de nye regler for registrering af arbejdstid her

Den 1. juli 2024 træder nye regler om registrering af arbejdstid i kraft for alle arbejdsgivere i Danmark.

De nye regler for registrering af arbejdstid handler om at:

  • Arbejdsgivere skal indføre et system til registrering af medarbejdernes daglige arbejdstid*.
  • Systemet skal være objektivtpålideligt og tilgængeligt for medarbejderne under hele ansættelsesforholdet.
  • Den maksimale ugentlige arbejdstid må i gennemsnit ikke overstige 48 timer over en 4-måneders periode.
  • Overenskomstens parter kan dog aftale, at medarbejdere, der udfører samfundskritiske funktioner og har rådighedsvagter, kan fravige 48-timers reglen.
  • Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i mindst 5 år. Medarbejderne skal informeres om, at arbejdsgiveren opbevarer data om deres arbejdstid.
  • Pauser, hvor medarbejderen ikke er til rådighed for arbejdsgiveren, skal ikke registreres.
  • Reglerne giver arbejdsgivere frihed til selv at vælge en tidsregistreringsmetode, der passer til den enkelte virksomhed. Formålet er at beskytte medarbejdere mod at arbejde for meget og sikre et sundt arbejdsmiljø.
”I Lekon Rådgivning er vi opmærksomme på lovændringerne, og vi vil ved førstkommende lejlighed hjælpe vores kunder med at implementere de nødvendige justeringer i deres arbejdstidsregler, hvis de har brug for hjælp.
Sikkerhed, sundhed og trivsel er vigtige nøgleord i arbejdsmiljøloven. Lovændringer som disse om arbejdstidsregistrering kan være en god anledning til at undersøge, hvordan man som virksomhed kan øge trivslen og medarbejdertilfredsheden helt generelt.”
Ole Hansen
Ole Hansen
Konsulent og underviser på arbejds­miljøuddannelsen

Bliver du helt forpustet af at læse om alle de nye regler og ting du skal tage stilling til?

Vi vil rigtig gerne hjælpe dig og tage en snak om, hvordan du skal forholde dig til de nye regler.

*Der er to grupper, der bliver undtaget fra at registrere arbejdstid: dem med selvstændig tidsplanlægning, (de såkaldte selvtilrettelæggere) og ledere med frihed til selv at fastsætte arbejdstider.

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: