Facts

 • Firma:
  EL-gruppen
 • Kontaktperson:
  Per Jensen

Pers oplevelse med Lekon Rådgivning

Coaching af El-gruppen resulterede i større trivsel og bedre bundlinje

Ønskes: Stærk virksomhedskultur og ejerskab
El-gruppen er en mellemstor el-virksomhed, som gennem flere år har samarbejdet med Lekon Rådgivning omkring kvalitetsledelsessystemer.

Med ambitioner om at udvikle forretningen, skabe en bedre virksomhedskultur og arbejde mod mere medarbejderansvar startede man et coachingforløb af ledelsen.

Ledelsescoaching blev udvidet til medarbejder-coaching
Forløbet startede med personlig coaching af El-gruppens ledelse. Her blev nogle af virksomhedens udfordringer klarlagt, ligesom vi opnåede en afklaring af den personlige adfærd og ledelsesstil. Derudover arbejdede vi med virksomhedens værdier og visioner. Efterhånden blev det klart, at der var nogle kommunikative udfordringer, som medførte misforståelser mellem ledelse og medarbejdere.
Efter den personlige ledelsescoaching blev forløbet udvidet til at omfatte samtlige medarbejdere, i såvel individuelle, som fælles coaching sessions.

Ved en fælles kick-off dag blev medarbejderne orienteret om virksomhedens værdier og visioner; og at de kun som et TEAM kunne udvikle virksomheden i den ønskede retning.
Der blev fokuseret på, hvad den enkelte medarbejder kunne bidrage med i den sammenhæng, ligesom det i fælleskab blev drøftet, hvad der karakteriserer et TEAM, og hvordan en stærk og vedvarende TEAM-spirit opnås.
Herefter arbejdede vi på en række områder:

 • Udvikling og fastholdelse af en sund virksomhedskultur
 • Styrkelse af medarbejdergruppen – større engagement, ansvar og ejerskab; mindre topstyring
 • Italesættelse af virksomhedens holdninger og værdier
 • Træning af TEAM kompetencer med udgangspunkt i samarbejde – I El-gruppen ønsker vi at arbejde som et TEAM
 • At udvikle et TEAM tager tid og kræver accept, daglig træning og engagement fra alle

En sammentømret virksomhed med fælles værdier
Meldingen fra ledelsen har været, at virksomheden står stærkere, mere sammentømret og bevidst om fælles værdier. Med større respekt og forståelse for hinandens styrker og svagheder, kommunikeres der i højere grad åbent omkring opgavefordeling, ønsker til uddannelse og kompetencegivende aktiviteter.
Derudover er det lykkedes rigtig godt med øget ansvar og engagement blandt medarbejderne. Det er i langt højere grad medarbejderne, der har kundekontakten og tager initiativ til nye tiltag, der styrker El-Gruppen.

El-gruppen om samarbejdet med Lekon Rådgivning
”Samarbejdet med Lekon Rådgivning har været en utrolig stor succes.
En af grundene til at forløbet er lykkedes så godt, er at paraderne er nede når medarbejderne får coaching, og Lekon har bl.a. været rigtig gode til at åbne medarbejdernes øjne for, hvordan de kan hjælpe hinanden.
De har været kanon til at få sat ord på vores forskellige udfordringer, og alene det, har været en kæmpe hjælp.
Så vi kan faktisk godt ærgre os over, at vi ikke er kommet i gang med coaching noget før.
Helt konkret kan forandringen mærkes på bundlinjen. Der er kommet et helt andet teamwork, folk er glade – møder ind før tid og kigger ikke på uret omkring fyraften!
På samme måde er der medarbejdere, der er blomstret op og i virkeligheden har mange flere kompetencer end vi har set indtil nu”

Det har været utrolig godt at få klarlagt mange af de kommunikative udfordringer. Vi har fået meget mere indsigt i, hvor stor betydning det har, at tingene bliver sagt på den rigtige måde.
Jeg tænker meget over, hvad jeg ønsker at få ud af den dialog jeg har med mine medarbejdere, og er blevet mere tålmodig og afventende i min kommunikation. Jeg har lært at spørge ind til, hvad der er sket og ikke hvad jeg ønsker at høre.

Facts

 • Firma:
  EL-gruppen
 • Kontaktperson:
  Per Jensen
Client Logo 1
Client Logo 2
Client Logo 3
Client Logo 4
Logo-di
Logo-dtu
Logo-unoco
Logo-frederiksberg-kommune
Logo-nordelektro
Logo-weber
Logo-valsemoellen
Logo-novozymes
El-gruppen-reference
ReferenceLogoFors
ReferenceLogoHH
ReferenceLogoDVI1
ReferenceLogoInLite
ReferenceLogoJES