Personalehåndbog

Personalehåndbogen er virksomhedens fundament for kulturen og den gode adfærd

PERSONALEHÅNDBOG

PERSONALEHÅNDBOGEN SKAL VÆRE FUNDAMENT FOR VIRKSOMHEDENS KULTUR OG DEN GODE ADFÆRD

En personalehåndbog har til formål at formidle virksomhedens normer og værdier til medarbejderen. De fleste virksomheder har udarbejdet en personalehåndbog, ofte ender den dog på hylden uden at tilføre egentlig værdi, fordi medarbejderne ikke er fortrolige med indholdet – eller ikke finder det relevant. Det er Lekons erfaring, at personalehåndbogen først får liv, når medarbejderne involveres i implementering af den. Vi tilbyder derfor at udarbejde en virksomhedstilpasset medarbejderhåndbog.

PERSONALEHÅNDBOGEN SKAL VÆRE FUNDAMENT FOR VIRKSOMHEDENS KULTUR OG DEN GODE ADFÆRD

En personalehåndbog har til formål at formidle virksomhedens normer og værdier til medarbejderen. De fleste virksomheder har udarbejdet en personalehåndbog, ofte ender den dog på hylden uden at tilføre egentlig værdi, fordi medarbejderne ikke er fortrolige med indholdet – eller ikke finder det relevant. Det er Lekons erfaring, at personalehåndbogen først får liv, når medarbejderne involveres i implementering af den. Vi tilbyder derfor at udarbejde en virksomhedstilpasset medarbejderhåndbog.

 

ET ENKELTE KONCEPT, SOM SIKRER EN VÆRDIFULD OG LEVENDE HÅNDBOG

Vi kortlægger din virksomheds behov og ønsker til personalehåndbogen.
Det kan eksempelvis være, at medarbejderen skal:

 • Føle sig velkommen i virksomheden
 • Have kendskab til virksomhedens værdier
 • Have et indblik i virksomhedens historie
 • Kunne sætte ansigter og navne på afdelinger og ledende medarbejdere
 • Vide noget om ferie, frihed, sygdom, opsigelse, uddannelse, MUS
 • Vide noget om hvilke standarder vi arbejder efter
 • Kende til personaleforeningen, gaver, udflugter m.m.

Vi afklarer i fællesskab, hvad du ønsker at opnå, og hvad der skal til for at det sker.

 

Personalehåndbogen kan blive det vigtigste dokument i virksomheden

Med en god personalehåndbog kan I opnå følgende udbytter:

 • Ledelsen får mulighed for, at forankre værdier og spilleregler
 • Alle vigtige informationer er samlet et sted
 • Den nye medarbejder får hurtigt og enkelt, kendskab til det væsentlige om virksomheden
 • Ved løbende opdatering af håndbogen, sikres det at alle medarbejdere får kendskab til det nye

 

IMPLEMENTERING AF PERSONALEHÅNDBOGEN – GØR DEN LEVENDE

Vores erfaring er, at ord på skrift ikke altid når ud i virkeligheden, derfor har vi forskellige muligheder for at arbejde med håndbogens budskab og implementering af håndbogens indhold.

Ved at arbejde med værdierne, bliver de kendte og vedkommende. Vi hjælper ledelsen med at fortolke værdierne og italesætte dem sammen med medarbejdere.

 

Lekons personalehåndbog-pakke indeholder:

 • Afdækning af væsentlige områder og indhold – vi stiller alle spørgsmålene.
 • Udarbejdelse af oplæg til Personalehåndbogen.
 • Justering og tilpasning.
 • Aflevering og gennemgang af Personalehåndbogen til ledelsen.
 • Mental implementering af håndbogen med ledelse og medarbejder. Kan foregå på TEAM dag, ved individuel coaching og ved opsamling på personalemøder.