ISO opslagsværk

Politikker

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER POLITIKKER?

At have politikker på kvalitets-, miljø- og/eller arbejdsmiljøområdet betyder, at virksomheden har defineret nogle klare mål på området, og at der er iværksat specifikke aktiviteter og processer med henblik på at nå disse. Ordet ”miljøpolitik” indikerer altså, at virksomheden har fokus på miljø, at der er defineret nogle mål, og at der er taget højde for, hvordan man når disse mål.

 

HVAD ER FORMÅLET MED VIRKSOMHEDENS POLITIKKER?

Polikken, som udarbejdes, skal stemme overens med den retning, virksomheden går i rent strategisk. Det er via politikken, virksomhedens kunder danner sig et indtryk af, hvilke fokusområder der er vigtige for den pågældende virksomhed; kvalitet, miljø og/eller arbejdsmiljø.
Det er topledelsens ansvar at definere en politik, på baggrund af hvilken der fastlægges konkrete mål.

I politikken skal også ligge en forpligtigelse til løbende at vurdere og forbedre virksomhedens ledelsessystem. Virksomheden har pligt til at sørge for, at politikken kommunikeres ud til virksomhedens medarbejdere, og at den er tilgængelig som dokumenteret information.