Praktikant i Lekon

Overvejer du et praktikforløb i en rådgivningsvirksomhed?

Hos Lekon har vi valgt at bidrage aktivt til verdensmål 8.6, som handler om at hjælpe unge i arbejde, uddannelse og praktik. 

Praktik med fokus på

dine ønsker

Hos Lekon har vi en lang tradition for at involvere praktikanter i virksomhedens dagligdag. Som praktikant kan du f.eks. se frem til ansvar, sparring og mulighed for at sætte dit eget præg på det projekt eller de arbejdsopgaver, dit forløb vil tage udgangspunkt i.

Vi arbejder målrettet efter at bidrage til FN’s 17 verdensmål. Vi har udvalgt delmål 8.6, fordi vi ønsker at inddrage praktikanter i Lekons udvikling. Når vi tager praktikanter ind,  tilrettelægger vi altid praktikforløbet efter dine mål, ønsker og behov med henblik på at hjælpe dig godt videre i jagten på drømmejobbet.

Vi giver dig mulighed for at få indblik i alle hjørner af vores forretning, og du får rig muligheder for at prøve kræfter med produkt- og virksomhedsudvikling. Det er nemlig vores mål, at du får et givende praktikforløb, som hjælper dig med at afklare, hvilken retning din fremtid og karriere skal følge. 

Tidligere praktikanter om praktikforløb i Lekon:

Olivia Meier

Baggrund:
Studerer katastrofe- og risikomanagement
Fokusområde:
Arbejdsmiljø
Praktikperiode: 
26. apr. – 25. jun. 2021

“Jeg valgte at søge praktik hos Lekon for at få en bedre forståelse for, hvad det vil sige at arbejde som konsulent i en rådgivningsvirksomhed.

Dét at blive en del af dagligdagen i en mindre virksomhed har haft klare fordele. Blandt andet i form af de opgaver og ansvar, jeg har oplevet. Der har været god balance mellem selvstændigt arbejde og støtte. Derudover har jeg følt mig velkommen, og man bliver hurtigt ”en del af huset”.

Det største udbytte ved praktikforløbet har været koblingen mellem teori og praksis. Jeg kommer med en viden fra studiet, som tidligt i forløbet blev understøttet af kurser om arbejdsmiljø og kvalitetsledelse (ISO 9001).

På den måde er der blevet skabt optimale rammer for en basisviden omkring arbejdsmiljø og internationale ISO-standarder, som gjorde det lettere at arbejde videre med konkrete dele af arbejdsmiljøledelsessystemet. Jeg har for eksempel udarbejdet en arbejdsmiljøhåndbog, procedurer og en arbejdspladsvurdering (APV).

Jeg sidder helt klart tilbage med en følelse af, at jeg er én af dem fra studiet, der har haft den fedeste praktik. Det skyldes særligt den løbende kontakt med direktør John Mandrup og de forskelligartede og udfordrende opgaver.”

Camilla Sejerø

Baggrund:
Studerer katastrofe- og risikomanagement
Fokusområde:
Arbejdsmiljø
Praktikperiode: 
26. apr. – 25. jun. 2021

”Jeg søgte praktikplads hos Lekon, fordi jeg interesserer mig for arbejdsmiljø, og fordi det ligger i tråd med det fokusområdet på mit studie. Mine forventninger til praktikforløbet var at udvide min viden på området samt at få mulighed for at bruge denne viden i praksis.

Jeg har en personlig interesse i arbejdsmiljø, fordi jeg selv har været udsat for en arbejdsmiljøulykke. Oplevelsen har øget mit fokus på hvor vigtig en rolle, virksomheders arbejdsmiljø spiller. Folk skal føle sig sikre, når de møder på arbejde.

Forløbet har været fuld af spændende opgaver. Jeg har haft mulighed for at bruge min viden i forbindelse med en række konkrete opgaver. På den måde har forløbet i højere grad handlet om min mulighed for at bidrage til udviklingen af virksomhedens produkter, frem for at ”sætte mig i arbejde” med typiske praktikantopgaver. Jeg sætter stor pris på at være blevet spurgt ind til mine forventninger og ønsker til forløbet, frem for bare at blive præsenteret for en arbejdsopgave, som skulle løses.

Forløbet startede med en impulsiv tur til Hobro, hvor Olivia og jeg deltog i Oles arbejdsmiljøuddannelse. Det var spændende og helt uventet.

Jeg har nydt forløbet og stemningen i huset. Der har været en varm velkomst, og der har altid været nogen at spørge, når behovet er opstået.”

Elinstallatør praktik Lekon Rådgivning

Mark Kristiansen

Baggrund:
Uddannet elinstallatør
Fokusområde:
E-learning
Praktikperiode: 
11. jan. – 5. mar. 2021

“Jeg ansøgte praktik hos Lekon, da jeg kunne se og høre, at mine medstuderendes kendskab til kvalitetsledelsessystemer (KLS) var meget begrænset. Jeg mener, at KLS er vigtigt, da man med et vedligeholdt KLS kan højne kvaliteten af det produkt, man leverer til kunden. Det kan øge fagligheden i el-branchen.

Første gang, jeg hørte om Lekon, var gennem en underviser. Jeg kunne forstå, at skolen på fast basis får Lekon til at komme og holde oplæg om kravet til KLS. Derfor tænkte jeg, at Lekon måtte være dem der var bedst til at formidle budskabet om KLS.

Via Lekons hjemmeside fik jeg et virkelig godt indtryk af, hvem de var, hvad de kunne tilbyde samt af deres måde at tilgå kunderne på. Det kunne jeg godt se mig selv i. 
Jeg havde store forventninger til forløbet, fordi de opgaver jeg var blevet forelagt lød spændende, og jeg havde mulighed for at sætte mit eget præg.Disse forventninger holdt til dels stik. Jeg arbejdede med et e-learning projekt, som dog viste sig at være mere omfangsrigt end forventet. Det var enormt spændende, forbi jeg blev udfordret, både fagligt men også personligt. 

Særligt el-fagligt har jeg fået meget mere med mig, end jeg havde turde håbe på, takket være Henning Bøllehuus. 

Jeg oplevede Lekon som en virkelig god virksomhed. Der er et virkelig godt arbejdsmiljø, hvor jeg følte mig meget velkommen. Der var travlt i den periode, jeg var hos Lekon, men alle havde alligevel tid til at hjælpe eller til en kop kaffe. Det var med til at man hurtigt lærte folk at kende. Lekon er en lille virksomhed, hvor at alle gå op I at alle har det godt. Medarbejdere og ledere er meget tætte, og det skaber en god stemning.”

Bliv praktikant i Lekon Rådgivning

Nikolaj Kragh

Baggrund:
Uddannet datamatiker
Fokusområde:
Softwareudvikling
Praktikperiode: 
1. sept. – 6. nov. 2020

“Under min uddannelse som datamatiker er der et obligatorisk praktikforløb på 4. semester. Derfor søgte jeg tilfældigt efter praktikpladser og faldt over Lekons hjemmeside. Ud fra den sendte jeg en mail til Jens Kjærulff, som straks ringede for at arrangere en samtale, hvor vi kunne tale nærmere om mulighederne.

Jeg havde mulighed for at præge mine arbejdsopgaver undervejs i stor grad. Dette medførte, at jeg kunne tage en del af min faglighed fra studiet med ind i praktikken, samtidig med at jeg blev udfordret på mine kommunikative og menneskelige kompetencer. Her blev jeg sendt afsted på kundebesøg for at undersøge deres behov og ønsker, hvilket var super lærerigt og med til at fjerne den barriere, der kan opstå mellem kunde og udvikler.

Praktikken og arbejdsopgaverne tog en drejning fra dag et, da der var sket ændringer i Lekon siden min jobsamtale. Dette var kendetegnene for hele praktikforløbet, hvor hver dag kunne udvikle sig i alle retninger. På den måde var der ikke mange af mine forventninger der holdt stik, men det var kun positive drejninger.

Jeg havde en forventning om at skulle arbejde med softwareudvikling, inden jeg startede i Lekon. Det holder jeg stadig fast i, men det bliver med en anden vinkel end først planlagt.
Lekon har store visioner, især for Ledoc System, som jeg er blevet enormt inspireret af, og som er givende for mig og mit arbejde. Derfor har jeg valgt at gå mere i den retning, når jeg arbejder med softwareudvikling.

Man føler sig altid velkommen i Lekon – fra dag et. Det er en travl virksomhed, som sætter en ære i at løfte de udfordringer, deres kunder beder om hjælp til. Det skaber en god dynamik hos medarbejderne og kunderne, som bruger hinanden på kryds og tværs af faglighed og ansvarsområder.”

Jonas Rasmussen praktik lekon

Jonas Rasmussen

Baggrund:
Uddannet datamatiker
Fokusområde:
Softwareudvikling
Praktikperiode: 
1. sept. – 6. nov. 2020

“Jeg hørte om Lekon gennem min studiekammerat. Her fik jeg at vide, at Lekon var et ambitiøst firma, og at de havde mange idéer til fremtidige IT-løsninger. Efter en praktiksamtale med Jens Kjærulff og Regitze Linderskilde fik jeg bekræftet ambitionsniveauet og de mange muligheder for kompetenceudvikling gennem praktikperioden.

Efter min praktiksamtale var mine forventninger til forløbet at få frihed til at programmere mest muligt, have kundemøder samt at lave et kravspecifikationsdokument, og dermed få mest mulig erfaring under praktikken. Jeg fik arbejdet grundigt med alle tre ting og fik endda mere erfaring, end jeg forventede. 

Mine arbejdsopgaver blev planlagt i grove træk allerede til praktiksamtalen, hvortil detaljerne kom på plads undervejs. Jens var god til finde opgaver og var samtidig meget åben over for idéer og ændringer: eksempelvis skulle der laves et mockup til et kommende projekt. Da jeg beskæftiger mig med programmering, ønskede jeg at programmere det, for at få mest ud af opgaven, hvilket slet ikke var et problem.

Den største udfordring og læring jeg tager med mig fra forløbet er møderne og kontakten med diverse kunder og interessenter. Dette var et område, hvor jeg havde behov for at udfordre mig selv, og i dag er jeg bestemt blevet mere komfortabel i sådanne situationer.

På trods af at min praktikperiode blot varede 10 uger, nåede jeg hurtigt at få et godt forhold til medarbejderne, som altid var åbne og hjælpsomme. Fra første dag kunne jeg mærke, at det var et afslappet og roligt miljø, hvor man hurtigt følte sig velkommen.”

Ønsker du at komme i praktik hos os?

Vi er altid interesserede i at høre, hvad du kunne tænke dig at prøve kræfter med – og hvorfor du har udset dig Lekon. Send os en mail på lekon@lekon.dk – så snakkes vi ved. 

Psst! Vi har erfaring med, at vores praktikanter opnår de bedste forløb, når der er én at samarbejde og sparre med. Så giv os gerne besked hvis du overvejer at invitere en medstuderende med i forløbet.