ISO opslagsværk

Procesorientering

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER PROCESORIENTERING?

Procesorientering udgør kernen i dit kvalitetsledelsessystem. For at opnå de ønskede resultater må de enkelte opgaver og aktiviteter opfattes som led i en samlet proceskæde.

Først når virksomheden forstår, hvilke led processen består af, og at disse påvirker hinanden, kan der sikres en effektiv og stabil produktion. Med en forståelse for de enkelte led i processen bliver virksomheden i stand til at styrke sin overordnede præstation og øge sine interessenters tillid til, at der leveres forudsigelige resultater.

 

HVAD ER ET PROCESDIAGRAM?

Et procesdiagram er en visuel optegnelse over de enkelte led i et forløb. Diagrammet afspejler de enkelte aktiviteter i den rækkefølge, de forløber.

Diagrammet kan også indeholde indikationer for, hvornår i forløbet de afgørende beslutninger træffes. Hvis et led i processen afvises, ledes forløbet tilbage til et tidligere stadie i diagrammet, og forløbet gentages. Dette kaldes cirkulære processer.

Tip: dedikér specifikke figurer til bestemte aspekter af processen: eksempelvis kan en cirkel markere start-/slutpunkt og en firkant de enkelte arbejdsopgaver i forløbet:

Lekon - figurer brugt i procesdiagram

 

Se nedenstående billede af et procesdiagram for eksempel på hvordan figurerne indikerer start-/slutpunkt, konkrete steps i processen samt dokumenteret information:

 
ISO 9001 procesdiagram

 

PLAN, DO, CHECK, ACT

Plan, do, check, act (PDCA) dækker over den fremgangsmåde, der benyttes i forbindelse med både de enkelte processer og kvalitetsledelsessystemet i sin helhed.

PDCA er en kontinuerlig proces, som starter med planlægning, går videre i form af implementering og ender ud i en evaluering, hvorefter der fokuseres på forbedringsmuligheder, og figuren begynder forfra i form af planlægning af nye tiltag.

 
Lekon ISO 9001 PDCA