ISO opslagsværk

Rammer og vilkår

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER RAMMER OG VILKÅR?

Virksomhedens rammer og vilkår er det grundlag, organisationen er baseret på.

Man kan tale om både interne og eksterne rammer og vilkår:
De eksterne forhold afhænger af verden omkring virksomheden: love og regler, konkurrenter, markedet, kultur og økonomi.
De interne forhold afhænger af virksomhedens værdier, kultur og præstation.

 

HVAD ER FORMÅLET MED RAMMER OG VILKÅR?

Formålet med at definere virksomhedens rammer og vilkår er at få kendskab til de forhold, der er relevante for den strategiske retning, og som kan påvirke virksomhedens evne til at nå de mål, der defineres senere i processen.