ISO opslagsværk

Risikobaseret tankegang

ISO OPSLAGSVÆRK

HVAD ER RISIKOBASERET TANKEGANG?

Begrebet risikobaseret tankegang dækker over det at tage højde for risici. Helt grundlæggende handler det om at forudse de fejl eller ulykker, der kan opstå i forbindelse med det daglige arbejde. Ud over at vurdere risici skal virksomheden løbende vurdere, hvor eller om der er mulighed for at foretage løbende forbedringer.

 

HVAD ER FORMÅLET MED RISIKOBASERET TANKEGANG?

For at leve op til ISO-standardens krav, skal virksomheden definerer de daglige risici – og muligheder – og handle ud fra denne vurdering. Arbejdet skal indrettes efter vurderingen med det formål at undgå ulykker og fejl.
Når virksomheden har defineret og handler ud fra risici og muligheder, skabes grundlaget for et effektivt ledelsessystem, der skaber resultater af høj kvalitet og forhindrer fejl og skader undervejs.

Selvom begrebet umiddelbart synes at fokusere på forebyggelse af fejl eller ulykker, lægges der i mindst lige så høj grad op til, at virksomheden hele tiden undersøger hvilke muligheder for forbedring, der er inden for rækkevidde.