Nyheder

Servicemeddelelse til DBI-certificerede virksomheder inden for brand

DBI har i juni 2019 udsendt rettelser til fortolkning af retningslinje 001 og retningslinje 002. Rettelserne har alene betydning i forbindelse med opretholdelse af personcertifikat eller virksomhedsgodkendelse, og medfører ikke at KLS-håndbog skal opdateres.

VORES VURDERING

Vi har gennemgået rettelserne og kan konstatere, at de udelukkende vedrører opretholdelse af personcertifikat og virksomhedsgodkendelse. Ændringerne har altså ikke betydning for dit kvalitetsledelsessystems opbygning og indhold. Vi vurderer derfor ikke, at der er behov for ajourføring af dit system.

 

HVAD SKAL DU GØRE?

Såfremt du er kunde hos os, ajourfører vi automatisk Ledocs faglige dokumenter. Dette betyder, at du ikke behøver at gøre noget. Hvis du har spørgsmål eller lignende til rettelserne, kan du kontakte Lekon via mail på lekon@lekon.dk.

 

HVAD HAR VI GJORT?

Vi har ajourført linket til de omtalte rettelser i Ledocs faglige dokumenter, så de er tilgængelige for dig.
Du kan finde linket i Ledoc ved at gå til faglige dokumenter og vælge “DBI – Rettelser og tolkninger vedr. RTL001 og RTL002”.

 

RETTELSER

I retningslinje 001 punkt 37,2 og i retningslinje 002 punkt 82, beskrives det, hvorledes man i forbindelse med opretholdelse af personcertifikat eller virksomhedsgodkendelse kan opnå en dispensation fra DBI (det registrerende organ), såfremt certifikatindehaveren kan dokumentere, at uddannelsesudbyder har aflyst et planlagt fagteknisk kursus, såsom A-prøve, ERFA m.m. Dispensationen vil være gældende til først kommende kursusdato.

 

Læs DBI’s rettelser og tolkninger vedr. retningslinje 001 og 002 HER

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: