Nyheder

Skal der udføres transientbeskyttelse ved udvidelse af eksisterende installationer?

Der har været mange spekulationer om, hvorvidt der skal udføres transientbeskyttelse, når der udvides på eksisterende installationer. Nu er standardiseringsudvalget S-564 nået frem til følgende ...

NYE INSTALLATIONER

Nye elektriske installationer skal fortsat overholde installationsbekendtgørelsen og som udgangspunkt HD 60364-serien. Altså skal man ved nye installationer følge de nye regler for transientbeskyttelse som hidtil.

 

TOTALRENOVERING AF BYGNINGER

Ved planlægning og udførelse af nye installationer i forbindelse med totalrenovering af eksisterende bygninger, hvor der er mulighed for at etablere beskyttende potentialudligning, skal der etableres overspændingsbeskyttelse efter HD 60364-4-443. En totalrenovering er en renovering, der er så omfattende, at det er muligt at etablere beskyttende potentialudligning, det vil sige forbinde indgående metalliske dele, for eksempel rør, fremmede ledende dele i konstruktionen og tilgængelig armering, som kan forårsage en farlig potentialforskel.

 

UDVIDELSE ELLER ÆNDRING AF EN EKSISTERENDE INSTALLATION

Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende installation skal der foretages en risikovurdering af, om udstyret til beskyttelse mod transiente overspændinger (SPD) kan fungere efter hensigten, så kravet i afsnit 443.4 ”Regulering af overspænding” i HD 60364 opfyldes.

Risikovurderingen skal som minimum forholde sig til følgende:

  • Er der en effektiv beskyttelsesleder i installationen?
  • Kan SPD’en installeres efter fabrikantens anvisning?
  • Er der etableret hovedudligningsforbindelse?
  • Kan installationen separeres fra den eksisterende installation uden overspændingsbeskyttelse?
  • Kan SPD’en installeres i tavlens tilslutningspunkt?

Hvis der i 443.4 er krav om overspændingsbeskyttelse og ovenstående risikovurdering viser, at en SPD kan fungere efter hensigten, skal der etableres beskyttelse mod transient overspænding. Hvis der for eksempel ikke er etableret fuldt dækkende hovedudligningsforbindelse, og risikovurdering dermed viser, at en SPD ikke kan fungere efter hensigten, er det ikke et krav at beskytte mod transient overspænding, men der er ikke noget til hinder for at installere en SPD, hvis dette kan ske i overensstemmelse med kravene i henholdsvis 443, 534 og fabrikantanvisninger. Funktionen af SPD’en vil dog i dette tilfælde ikke være så god, som hvis der var fuldt dækkende hovedudligningsforbindelse.

 

EKSISTERENDE INSTALLATIONER

I eksisterende installationer udført efter tidligere nationale bestemmelser gældende før d. 1. juli 2019 er der ikke krav om overspændingsbeskyttelse af den eksisterende installation.

Er dette relevant for dine venner eller kolleger?
Del denne side direkte på de sociale medier via nedenstående knapper: