Sagkyndigkursus (e-learning)

Eftersyn af stationære maskiner

Instruktion i sikker brug og eftersyn af stationære maskiner

Inklusiv tjekliste

E-LEARNING-KURSET ER TIL DIG, DER ...

 • Ønsker at blive sagkyndig til at udføre lovpligtigt eftersyn af stationære maskiner
 • Ønsker en introduktion til sikker brug af stationære maskiner
 • Ikke har tid til at afsætte en hel dag til kursus men har brug for den faglige viden nu og her 

PRAKTISK INFO

Pris: 995,- ekskl. moms

Varighed: 1½ – 2 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

DIT UDBYTTE VED KURSET OM SIKKERHED OG EFTERSYN AF STATIONÆRE MASKINER:

Med vores sagkyndigkursus bliver du i stand til at udføre lovpligtigt eftersyn af tekniske hjælpemidler, specifikt stationære maskiner

Sagkyndigkurset giver dig:

 • Overblik over lovgivningen på området, herunder:
  • Krav til eftersyn
  • Krav og råd til sikker brug af stationære maskiner
  • Krav til dokumentation af eftersyn
 • Overblik over den sagkyndige persons ansvarsområder
 • Step by step guide til eftersyn af stationære maskiner
 • Tips til styring af de lovpligtige eftersyn af stationære maskiner
Stationær maskine

HVAD ER EN SAGKYNDIG PERSON?

En sagkyndig person er én, som har kendskab til maskinens tekniske opbygning og funktion.

At være sagkyndig betyder, at du har den nødvendige uddannelse, oplæring og erfaring i forhold til betjening, service og vedligehold af udstyret og dets brugsanvisning.
Som sagkyndig på stationære maskiner bør du desuden have kendskab til både Arbejdstilsynets – og øvrige myndigheders – sikkerhedskrav til udstyret. Og det forventes, at du kender reglerne for kassation af defekte maskiner og særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Kort sagt; at være sagkyndig vil sige, at du ved, hvad du har med at gøre!

HVAD ER SAGKYNDIGT EFTERSYN AF EN STATIONÆR MASKINE?

At udføre et sagkyndigt eftersyn af en stationær maskine betyder, at en person med kendskab til maskinen efterser den for skader, defekter og slidtage. Det sagkyndige eftersyn har til formål at sikre, at maskinen fungerer korrekt og er sikker at bruge. 
Stationære maskiner skal som udgangspunkt efterses minimum én gang om året.
Det sagkyndige eftersyn kan kun udføres af en person, som er sagkyndig på området. 

HVOR OFTE SKAL STATIONÆRE MASKINER EFTERSES?

Du finder reglerne for eftersyn af stationære maskiner i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109, som omhandler anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Du skal som udgangspunkt altid følge leverandørens anvisninger for eftersyn og eftersynsterminer, men det anbefales overordnet set, at der udføres eftersyn af stationære maskiner mindst én gang om året. Maskiner bør desuden efterses ved tegn på skader eller ved mistanke om defekter. 

Når du efterser din maskine regelmæssigt, mindsker du risikoen for ulykker, samtidig med at maskinens levetid forlænges.