Sakkunnigkurs (e-lärande)

Stegkurs

Säker användning och inspektion av stegar

Inklusive checklista

Psst! Vi erbjuder också stegkursen på engelska

TA' KURSEN ÖVERALLT;

PÅ KONTORET, I FIRMABILEN, I SOFFAN ...

STEGKURSEN ÄR FÖR DIG SOM ...

 • Önskar bli sakkunnig för att utföra lagstadgade inspektioner av bärbara stegar
 • Önskar en introduktion till säker användning av stegar
 • Inte har tid att avsätta en hel dag för kurs men behöver den fackliga kunskapen nu och här

PRAKTISK INFO

Pris: DKK 995,- exkl. moms

Varaktighet: 1½ – 2 timmar

Frågor?
Kontakta oss på kursus@lekon.dk eller
tlf. +45 46 76 71 11

FÅ DITT SAKKUNNIGINTYG PÅ BARA 2 TIMMAR

DITT UTTAG FRÅN KURSEN OM SAKKUNNIG INSPEKTION AV STEGAR:

Med vårt sakkunnigkurs blir du kapabel att utföra lagstadgade inspektioner av tekniska hjälpmedel, specifikt stegar.

Sakkunnigkursen ger dig:

 • Överblick över lagstiftningen på området, inklusive:
  • Krav på inspektion av stegar
  • Krav på dokumentation av inspektioner
 • En grundlig introduktion till säker användning av stegar
 • Överblick över den sakkunniga personens ansvarsområden
 • Steg-för-steg guide till inspektion av stegar
 • Tips för hantering av de lagstadgade inspektionerna
  stegkurs
stigekursus

VAD ÄR EN SAKKUNNIG INSPEKTION AV EN STEGE?

Att utföra en sakkunnig inspektion av en stege innebär att en person med kunskap om den specifika typen av tekniskt hjälpmedel inspekterar det för skador, defekter och slitage. Den sakkunniga inspektionen syftar till att säkerställa att stegen fungerar korrekt och är säker att använda.
Den sakkunniga inspektionen kan endast utföras av en person som är sakkunnig på området.

VAD ÄR EN SAKKUNNIG PERSON?

En sakkunnig person är någon som har kunskap om stegens konstruktion, funktion och verksamhet.

Att vara sakkunnig innebär att du har nödvändig utbildning, träning och erfarenhet i förhållande till operation, service och underhåll av stegen.
Som sakkunnig inom stegar bör du även ha kunskap om både Arbetsmiljöverkets – och andra myndigheters – säkerhetskrav för hjälpmedlet. Och det förväntas att du känner till reglerna för kassation och särskilda säkerhetsåtgärder.

Kort sagt; att vara sakkunnig betyder att du vet vad du sysslar med!

HUR OFTA SKA STEGAR INSPEKTERAS?

En stege ska inspekteras regelbundet och av en sakkunnig person.

Du hittar reglerna för inspektion av stegar i Arbetsmiljöverkets författning. Dessutom kan behovet av inspektion uppstå som ett resultat av riskbedömningar eller vid misstanke om skador eller defekter på stegen.

När du inspekterar din stege regelbundet minskar du risken för olyckor, samtidigt som stegens livslängd förlängs.