Trykbærende udstyr

Bliv godkendt som sagkyndig inden for trykbærende udstyr.

TRYKBÆRENDE UDSTYR

Vi hjælper din virksomhed i mål med godkendelse som sagkyndig INDEN for trykbærende udstyr.

Når din virksomhed skal godkendes, skal den være ISO 9001-certificeret. Hos Lekon hjælper vi dig med at implementere et ISO 9001 ledelsessystem fra bunden. Har du allerede et KLS, kan vi hurtigt opgradere det, så det opfylder kravene på området.

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

DIN VIRKSOMHED SKAL ISO-CERTIFICERES

Når en person eller virksomhed beskæftiger sig med køleanlæg, varmepumper eller kedelanlæg, arbejdes der med farlige gasser, stoffer og tryk. Det er derfor vigtigt, at personen via korrekt uddannelse er i stand til at håndtere de risici, arbejdet indebærer. Derudover skal virksomheden være ISO 9001-certificeret, da en certificering sikrer, at der er styr på sikkerhedsprocedurer.

For at blive godkendt som sagkyndig inden for arbejde med trykbærende udstyr – og dermed kunne udføre arbejde på anlæg med en fylding der overstiger 2,5 kg. kølemiddel – skal følgende krav altså være opfyldt:

  • Din virksomhed skal være ISO 9001-certificeret – læs mere om ISO 9001 HER
  • Din virksomhed skal have ansat minimum én person, som er uddannet inden for det arbejdsområde, virksomheden beskæftiger sig med

SÅDAN HJÆLPER VI DIG FREM TIL CERTIFICERING OG GODKENDELSE

Vi hjælper dig gennem hele certificeringdsprocessen; fra systemimplementering til certificering. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende godkendelse som sagkyndig inden for trykbærende udstyr.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Medmindre kølemontøren er uddannet køletekniker, er det hans certifikat, der afgør, hvilke anlæg han må udføre arbejde på. Det er muligt at opnå følgende certifikater:

I. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel, bortset fra ammoniak R717 (Almindeligt kølemontørcertifikat / almindeligt køleteknikercertifikat)

II. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddelfyldning uanset arten af kølemiddel (Udvidet kølemontørcertifikat / udvidet køleteknikercertifikat)

III. Anlægget på den virksomhed, hvor kølemontøren er ansat. Anlægget er i øvrigt type I eller II. (Specielt certifikat – eget virksomhedsanlæg)

OBS. 
Kølemontørcertifikater udstedt efter 2012 gælder fortsat. A-, B-, C- og D-certifikaterne er fortsat gyldige, på trods af indførslen af ovenstående nye kølemontørcertifikater. De dækker stadig det, de er udstedt til.

Til arbejde med dampkedler i kontrolklasse A kræves et udvidet kedelpassercertifikat type et (omfatter kedler af type et, to og tre) eller to (omfatter kedler af type to og tre) eller uddannelse og erfaring svarende hertil.
Er dampkedlen i kontrolklasse B kræves almindeligt kedelpassercertifikat type et (omfatter kedler af type et og to) eller to (omfatter kedler af type to) eller uddannelse og erfaring svarende hertil.

Kedler i kontrolklasse A:

  • Type et: dampkedler med stadig overvågning
  • Type to: dampkedler uden stadig overvågning
  • Type tre: dampkedler til produktion af vanddamp der ikke overstiger 120°C

Kedler i kontrolklasse B:

  • Type et: dampkedler i kontrolklasse B
  • Type to: dampkedler til produktion af vanddamp, hvor dampkedlens produkttal er maks. 600, og hvor opvarmningen sker med elektroder eller modstandsvarmelegemer efter standarderne for kanalrøgrørskedler og el-dampkedler

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?