Kundecases

TS Group Holding

TS Group Holding om udbyttet ved en ISO 9001-certificering

TS GROUP HOLDING, DER OMFATTER TS-STILLADSMONTAGE OG TS- PLATFORM & HEJS, ER SOM DET FØRSTE STILLADSFIRMA I DANMARK BLEVET ISO 9001-CERTIFICERET.

Certificeringen fungerer som bevis på, at virksomheden lever op til ISO-standardens kvalitetskrav til ledelse, processer og produkter.

TS Group Holdings forretningsområder dækker udlejning af stilladser, person- og byggepladshejs samt arbejdsplatforme. Virksomheden holder til i Herfølge og beskæftiger 50 mand.

ÅRSAG TIL ØNSKET OM CERTIFICERING

TS Group Holding påbegyndte i starten af 2019 at arbejde målrettet mod en ISO-certificering – dette blandt andet i forbindelse med de lovkrav der er gældende for arbejdet med person-elevatorer på byggepladser.

TS Group Holding valgte dog at blive certificeret på alle virksomhedens forretningsområder, herunder stilladser, således at alle virksomhedens kunder og medarbejdere vil nyde godt af de fordele, certificeringen vil afstedkomme.

UDBYTTE VED CERTIFICERING

Virksomheden har i forvejen haft fokus på styring af processer, sikkerhed, kvalitet og gode medarbejderforhold, men som noget nyt er blandt andet indført målinger af kunde- og medarbejdertilfredshed samt systematisering af alle aspekter relateret til HR, drift og udstyr.
Med certificeringen ønsker TS Group Holding dermed at imødekomme lovkrav, sikre bedre egenkontrol, inddrage medarbejdere og skabe optimale arbejdsforhold.

Ud over de mange fordele for både kunder og medarbejdere forventer virksomheden, at certificeringen vil styrke deres konkurrencemæssige position, blandt andet målrettet internationale kunder.

“Vi er stolte af, at vi som det første ISO-certificerede stilladsfirma i Danmark kan stille garanti for et højt kvalitetsniveau. Når vi leverer et produkt af høj kvalitet, gør vi ikke bare kunden tilfreds, vi sikrer os samtidig mod udgifter og ulykker forårsaget af dårligt udført arbejde. Certificeringen kommer altså både os selv og vores kunder til gode.”

– Michael Jørgensen, adm. direktør