E-learning

Varmt arbejde

MED ET KURSUS I VARMT ARBEJDE BLIVER DU UNDERVIST I AT UDFØRE ARBEJDET SIKKERT

Tag vores interaktive e-learning kursus hvor og når det passer dig bedst og få et bevis på, at du er instrueret i varmt arbejde*. 

KURSET ER TIL DIG, DER ...

 • I forbindelse med dit arbejde benytter værktøj og udstyr, som kan eller vil udlede varme, ild eller gnister 
 • Ønsker en instruktion i varmt arbejde med henblik på at undgå ulykker i forbindelse med udførslen af arbejdet 
 • Ønsker at opnå en basal viden inden for bl.a. brandteori, brandbekæmpelse og brug af varmeudviklende værktøj
 • Ønsker at imødekomme kunder og forsikringsselskabers krav om instruktion inden for området
 • Ønsker at sikre et optimalt arbejdsmiljø, hvor der er fokus på den udførendes sikkerhed, og dermed undgå bøder fra Arbejdstilsynet 

PRAKTISK INFO

Pris: 995,- ekskl. moms

Varighed: 1-2 timer

Spørgsmål?
Kontakt os på kursus@lekon.dk eller
tlf. 46 76 71 11

Køb flere - spar mere

BRAND- OG EKSPLOSIONSPAKKEN

 • L-AUS
 • Verifikation
 • Varmt arbejde
 • ATEX
 • Kemisk risikovurdering

Normalpris: 1.570,- ekskl. moms

Din pris: 1.245,- ekskl. moms

KOMBIPAKKEN

 • L-AUS
 • Varmt arbejde

Normalpris: 1.570,- ekskl. moms

Din pris: 1.530,- ekskl. moms

L-AUS kursus

EL- OG BRANDPAKKEN

 • L-AUS
 • Verifikation
 • Varmt arbejde
 • Atex
 • Kemisk risikovurdering

Normalpris: 2.145,- ekskl. moms

Din pris: 1.670,- ekskl. moms

"JEG KAN DET HELE"-PAKKEN

 • L-AUS
 • Verifikation
 • Varmt arbejde
 • ATEX
 • Kemisk risikovurdering

Normalpris: 3.295,- ekskl. moms

Din  pris: 2.000,- ekskl. moms

HVAD ER VARMT ARBEJDE?

Alt arbejde som kan eller vil producere flammer, gnister eller varme kategoriseres som varmt arbejde. Kurset giver kursisten en grundlæggende brandteoretisk viden samt viden om, hvad varmt arbejde er, og hvordan arbejdet udføres sikkert. Når der skal udføres varmt arbejde, vil de fleste forsikringsselskaber kræve, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at de medarbejdere, der udfører arbejdet, er instrueret i denne type arbejde. Med dette kursus opnår hver medarbejder dokumentation på instruktion i form af et kursusbevis.      

DIT UDBYTTE VED KURSET:

Kursisten bliver undervist i at:

 • Definere hvornår der er tale om varmt arbejde
 • Vurdere de risici arbejdet indebærer
 • Tage de rette forbehold inden arbejdet påbegyndes
 • Indrette arbejdsstedet hensigtsmæssigt og sikkert inden arbejdet påbegyndes
 • Benytte forskellige slags varmeudledende eller -producerende værktøj og materialer 
 • Afslutte varmt arbejde korrekt og dermed minimere risikoen for brand efter endt arbejde
 • Handle hensigtsmæssigt i tilfælde af brand
 • Foretage elementær brandbekæmpelse 
 • Give elementær førstehjælp i tilfælde af brandulykker

HVEM SKAL INSTRUERES I VARMT ARBEJDE?

Kurset henvender sig til både elektrikere, blikkenslagere, tagdækkere, mekanikere, pladearbejdere og andre, der i forbindelse med det daglige arbejde benytter værktøj, udstyr eller arbejdsmetoder, som udleder varme, eller som udgør en risiko for brand.   

Bemærk at kurset udelukkende er en instruktion og bør suppleres med praktiske øvelser. 

REGLER FOR VARMT ARBEJDE

Kurset er udarbejdet med udgangspunkt i i DBI vejledning 10, del 1, 2 og 3, DBI vejledning 38 samt DBI’s vejledning til Elementær Brandbekæmpelse.

*Der udstedes ikke varmt arbejde certifikat (det lille plastikkort) men et kursusbevis som bevis på dine kompetencer.

HVOR LÆNGE ER VARMT ARBEJDE KURSUSBEVIS GYLDIGT?

Når du har gennemført kurset, får du tilsendt et kursusbevis med dato for gennemførsel via mail. Dette bevis kan udskrives og opbevares som bevis på at du er instrueret i risici og forholdsregler ved varmt arbejde. 

Kursusbeviset er gyldigt i fem år fra udstedelsesdatoen.