FN's verdensmål 13 - Klimaindsats

Bidrager din virksomhed til at mindske klimaforandringer?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 13?

Verdensmål 13 fokuserer på at mindske klimaforandringer og håndtere konsekvenser af klimaforandring. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 13 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 13 består af 5 delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 13

Delmål 13.1

Delmål 13.1

Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer

Delmål 13.2

Delmål 13.2

Indbyg tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker

Delmål 13.3

Delmål 13.3

Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer

Delmål 13.A

Delmål 13.A

Implementér FN's rammekonvention om klimaforandringer

Delmål 13.B

Delmål 13.B

Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: