FN's verdensmål 14 - Livet i havet

Bidrager din virksomhed til at forbedre verdens have?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 14?

Verdensmål 14 fokuserer på at forbedre livsvilkårene for dyr og planter i verdenshavene. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 14 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 14 består af 10 delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 14

Delmål 14.1

Delmål 14.1

Reducér havforurening

Delmål 14.2

Delmål 14.2

Beskyt og genopret havets økosystemer

Delmål 14.3

Delmål 14.3

Minimér forsurning af havene

Delmål 14.4

Delmål 14.4

Gør fiskeriet bæredygtigt

Delmål 14.5

Delmål 14.5

Beskyt kyst- og havområder

Delmål 14.6

Delmål 14.6

Afskaf fiskeristøtte der medvirker til overfiskeri

Delmål 14.7

Delmål 14.7

Øg de økonomiske fordele ved bæredygtig brug af havets ressourcer

Delmål 14.A

Delmål 14.A

Styrk videnskab, forskning og teknologi til at gøre havene sundere

Delmål 14.B

Delmål 14.B

Støt små fiskere

Delmål 14.C

Delmål 14.C

Implementér og håndhæv FN's havretskonvention (UNCLOS)

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: