FN's verdensmål 15 - Livet på land

Bidrager din virksomhed til bæredygtig brug af vores jord?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 15?

Verdensmål 15 fokuserer på bæredygtig brug af økosystemer og bekæmpelse af tab af biodiversitet. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 15 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 15 består af 12 delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 15

Delmål 15.1

Delmål 15.1

Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand

Delmål 15.2

Delmål 15.2

Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Delmål 15.3

Delmål 15.3

Bekæmp ørkendannelse og genopret udpint jord

Delmål 15.4

Delmål 15.4

Beskyt økosystemer i bjergene

Delmål 15.5

Delmål 15.5

Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Delmål 15.6

Delmål 15.6

Giv flere adgang til genetiske ressourcer og deres fordele på en fair måde

Delmål 15.7

Delmål 15.7

Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyr

Delmål 15.8

Delmål 15.8

Begræns invasive arter

Delmål 15.9

Delmål 15.9

Tag hensyn til økosystemer og biodiversitet i national og lokal planlægning

Delmål 15.A

Delmål 15.A

Mobilisér finansiering for at beskytte og bruge naturen bæredygtigt

Delmål 15.B

Delmål 15.B

Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug

Delmål 15.C

Delmål 15.C

Bekæmp globalt krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: