FN's verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Bidrager din virksomhed til øget fred og retfærdighed?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 16?

Verdensmål 16 fokuserer på at sikre fredelige og inkluderende samfund. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 16 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 16 består af 12 delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 16

Delmål 16.1

Delmål 16.1

Reducér vold overalt

Delmål 16.2

Delmål 16.2

Stop mishandling, udnyttelse, menneskehandel og vold mod børn

Delmål 16.3

Delmål 16.3

Styrk retssikkerheden og giv alle adgang til retfærdig rettergang

Delmål 16.4

Delmål 16.4

Bekæmp organiseret kriminalitet og ulovlige strømme af penge og våben

Delmål 16.5

Delmål 16.5

Nedbring korruption og bestikkelse betydeligt

Delmål 16.6

Delmål 16.6

Skab effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner

Delmål 16.7

Delmål 16.7

Garantér at alle beslutninger tages på en inkluderende og repræsentativ måde

Delmål 16.8

Delmål 16.8

Styrk udviklingslandenes deltagelse i mellemstatslige institutioner

Delmål 16.9

Delmål 16.9

Giv alle fødselsattest og retlig identitet

Delmål 16.10

Delmål 16.10

Beskyt grundlæggende frihedsrettigheder og giv aktindsigt

Delmål 16.A

Delmål 16.A

Forebyg og bekæmp vold, terrorisme og kriminalitet

Delmål 16.B

Delmål 16.B

Udbred og håndhæv ikke-diskriminerende love og politikker

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: