FN's verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Bidrager din virksomhed til uddannelse af høj kvalitet?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 4?

Verdensmål 4 fokuserer på at udbrede uddannelser af høj kvalitet. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 4 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 4 består af 10 delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 4

Delmål 4.1

Delmål 4.1

Gør grundskole og ungdomsuddannelse gratis for alle

Delmål 4.2

Delmål 4.2

Giv førskolebørn lige adgang til dagtilbud af høj kvalitet

Delmål 4.3

Delmål 4.3

Giv alle lige adgang til tekniske, erhvervs- og videregående uddannelser

Delmål 4.4

Delmål 4.4

Øg antallet af mennesker der kan forsørge sig selv

Delmål 4.5

Delmål 4.5

Afskaf al diskrimination i uddannelse

Delmål 4.6

Delmål 4.6

Lær alle at læse, skrive og regne

Delmål 4.7

Delmål 4.7

Undervis i bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab

Delmål 4.A

Delmål 4.A

Byg og opgradér inkluderende, sikre skoler

Delmål 4.B

Delmål 4.B

Giv flere stipendier til højere uddannelse i udviklingslandene

Delmål 4.C

Delmål 4.C

Øg antallet at lærere i udviklingslandene

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: