FN's 17 verdensmål

Styrk din virksomhedsprofil med fokus på ét eller flere mål

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?

OVERBLIK OVER FN'S 17 VERDENSMÅL:

HVAD ER VERDENSMÅL?

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 og har til formål at sikre mere bæredygtighed, retfærdighed, fred samt social og økonomisk lighed frem mod år 2030. 
Verdensmålene forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at handle og sikre en udvikling, der stemmer overens med målene. 

Hvert mål rummer en række delmål, som fungerer som eksempler på hvordan det overordnede mål opnås. Der er i alt 169 delmål

Delmålene er nummereret med verdensmålets nummer efterfulgt af delmålets nummer. Eksempelvis er delmål tre under verdensmål et nummereret “1.3”.

Nogle af delmålene er angivet med A, B eller C i stedet for tal. Dette skyldes, at delmålet hører til kategorien af delmål, som handler om hvilke ressourcer der skal muliggøre opfyldelsen af verdensmålet.

SÅDAN KAN VERDENSMÅLENE STYRKE DIN VIRKSOMHED

At inkludere ét eller flere verdensmål i virksomhedens strategi giver rigtig god mening, og der er mange fordele at hente:

  • Spred budskabet. Din virksomhed bidrager til at nå verdensmålene, samtidig med at I formidler budskabet til forbrugere og andre virksomheder i branchen
  • Styrk jeres branding. Forbrugerne foretrækker bæredygtige løsninger. Brug verdensmålene i jeres markedsføring og som en del af jeres image
  • Spar ressourcer. Ved at omstille jeres hverdag i en bæredygtig retning kan der være mange ressourcer at spare; tid, materialer, udgifter