VVS-autorisation

Få et enkelt KLS og bliv autoriseret på VVS-området.

VVS-AUTORISATION

VIL DU AUTORISERES PÅ VVS-OMRÅDET? hOS OS får du et kls, som lever op til kravene på området. Vi hjælper dig helt i mål med VVS-autorisationen.

Slip for bøvlet papirarbejde og få mere tid til din forretning.
Vi skræddersyr et kvalitetsledelsessystem (KLS), der skaber værdi i din virksomhed. Vi hjælper dig med at implementere og vedligeholde KLS’et – så er din virksomhed klar til at blive autoriseret på VVS-området!

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

ET DIGITALT SYSTEM ER ET ENKELT SYSTEM

Du slipper for besværet – vi udarbejder, hjælper med at implementere og vedligeholder dit KLS.
Vi sørger for at dit system er korrekt implementeret og opdateret via interne audits, hvor vi kommer med forslag til hvordan du får mest muligt ud at systemet og hurtigt kan iværksætte forbedringer. 

Vi anbefaler…
At du, i forbindelse med etableringen af et KLS, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på alle dele af din forretning. Hos os får du altså mulighed for at vælge mellem det traditionelle papirsystem og et digitalt ledelsessystem. Læs mere om Ledoc HER.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG I MÅL MED DIN VVS-AUTORISATION

Vi hjælper dig gennem hele processen; fra systemimplementering til ansøgning om autorisation. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende autorisation på VVS-området.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

For at opnå vvs-autorisation skal din virksomhed have et kvalitetsledelsessystem (i daglig tale kaldes det tit KLS). Det er dét, vi tilbyder – ovenikøbet et digitalt KLS som du kan tilgå fra både PC, mobil og tablet. På den måde er du sikret hurtig adgang til dine data. 

Når du har et KLS, kan du søge om vvs-autorisation – den del hjælper vi dig selvfølgelig også med. 

På VVS-området kan du opnå fuld autorisation eller en af de tre delautorisationer:

 • Fuld autorisation som VVS-installatørvirksomhed (VFUL)
 • Delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed (VDVA)
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb (VDBO)
 • Delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed i mobile enheder (VDFG)

Med en delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed kan du foretage autoriseret arbejde på vand- og afløbsinstallationer i private boliger og industribygninger.

Delautorisationen som boliginstallatørvirksomhed vand og afløb omfatter både vandinstallationer i boliger, afløbsarbejde over terrænhøjde og tilslutning af vandstikledning i følgende boliger:

 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

For at opnå fuld autorisation på VVS-området, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS, som skal godkendes hvert andet år.
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for VVS-området, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

Selvom en delautorisation kun omfatter et afgrænset område af det aktuelle autorisationsområde, skal du opfylde de samme krav, som hvis der er tale om fuld autorisation; altså have en forhåndsgodkendelse af dit KLS samt have ansat en fagligt ansvarlig, som er tilknyttet din virksomhed mindst 30 timer om ugen.

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

 • Installatør (AK) VVS
 • Prøve afholdt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1161 af 15. december 1992 om gas-, vand- og sanitetsmesteruddannelsen
 • Prøve afholdt i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 856 af 5. december 1986 om uddannelse som gas-, vand- og sanitetsmester i årene 1986 til 1992
 • Prøve afholdt i perioden før 1986 på enten Teknologisk Institut eller andre undervisningssteder, som er godkendt af Trafikministeriet som grundlag for autorisation som vvs-installatør i overensstemmelse med den dengang gældende lovgivning
 • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som installatør (AK) VVS

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds KLS er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?