Lekon Mobil logo

Arbejdsmiljøledelsessystemer (ISO 45001)

Med et godt arbejdsmiljøledelsessystem (ISO 45001) kan du åbne døren til nye forretningsmuligheder.

Med et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem bliver trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen en naturlig del af din kerneforretning.

Dine medarbejdere udgør kernen i din forretning, og medarbejdere i trivsel er på mange fronter vigtigt for virksomhedens vækst og økonomi. Med et arbejdsmiljøledelesssystem er du sikret et stabilt arbejdsmiljø af høj kvalitet, som tager højde for medarbejdernes sikkerhed og trivsel. 


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Dit arbejdsmiljøledelsessystem vores kerneforretning. Derfor har vi specialiseret os i netop disse ledelsessystemer, effektiviseret vores processer og kompetenceudviklet vores konsulenter, så vi er i stand til at levere den komplette løsning.

 

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 er det nye arbejdsmiljøledelsessystem, der erstatter OHSAS 18001 og har til formål at sikre en høj standard på arbejdsmiljøfronten. Systemet gør arbejdsmiljøorganisationen bevidst om virksomhedens aktuelle rammer og vilkår, sætter nye mål for virksomhedens arbejdsmiljø på både den fysiske og psykiske front, implementerer disse og evaluerer efterfølgende, om virksomheden efterlever det nye system.

Hos Lekon får du et komplet arbejdsmiljøledelsessystem, der er:

 • Et stærkt fundament for en sund arbejdsplads med stærke værdier
 • Med til at styrke virksomhedens brand som værende ansvarlig, seriøs og anerkendt
 • 100% understøttet af moderne software
 • Let at vedligeholde
 • Understøttet af relevante kurser og faglige erfaringsgrupper 
 • Let at integrere i ledelsessystemerne ISO 9001 og ISO 14001 
 • Oplagt at understøtte med Ledoc System som samler din virksomheds ledelsessystemer ét sted
 • Et certifikat på at du har styr på og prioriterer sikkerhed og trivsel 
 • Adgangsgivende til nye forretningsmuligheder 

 

ISO opslagsværk

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og giver inspiration til, hvordan du kan udvikle din virksomhed. 

KLIK HER og få svar på dine spørgsmål.

Hvad er udbyttet ved et arbejdsmiljøledelsessystem?

Når du investerer i ISO 45001, investerer du i din virksomheds fremtid. Dine medarbejdere får en mindre risikofyldt hverdag, og de vil opleve, at du prioriterer både deres fysiske og psykiske trivsel højt. Glade og effektive medarbejdere er essentielt for virksomhedens vækst, samtidig med at du med en certificering styrker virksomhedens brand over for kunder og samarbejdspartnere, idet certifikatet er et bevis på, at du prioriterer dine ansattes arbejdsmiljø.

 

fordele ved at blive certificeret i ISO 45001

Når din virksomhed er blevet certificeret i ISO 45001, kan du dokumentere, at arbejdspladsen tager højde for sikkerhedsmæssige foranstaltninger samt medarbejdernes trivsel. Certificeringen kan give adgang til nye forretningsmuligheder, da det ofte er et krav fra samarbejdspartnere og potentielle kunder, at en virksomhed er certificeret i arbejdsmiljøledelse. I håndværkerbranchen giver det desuden god mening at prioritere sikkerhed og trivsel højt, da både arbejdspladser og -opgaver typisk indebærer en øget risikofaktor i forhold til arbejdsulykker.

 

Lad os hjælpe dig med et arbejdsmiljøledelsessystem

Når vi hjælper en virksomhed med at implementere et godt arbejdsmiljøledelsessystem, følger vi en fastlagt og værdiskabende proces. De enkelte steps kan gennemføres hver for sig, uafhængigt af hinanden, men den bedste pris og effekt opnås ved at gennemføre hele processen.

 

Kortlægning af arbejdsmiljø

Når vi skal kortlægge din virksomhed og afdække arbejdsmiljøet, gennemføres processen enten ved fysiske møder eller i form af telefonmøder. Kortlægningen kan desuden gennemføres som en proceskortlægning, som kan strække sig over flere dage afhængigt af processen. Kortlægningen danner udgangspunkt for vores arbejde med ledelsessystemet, og det er her, arbejdsmiljøpolitikker, målsætninger og arbejdsmiljøhandlingsplan fastlægges.

 

Udarbejdelse af arbejdsmiljøledelsessystem

Vi udarbejder din virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem med udgangspunkt i den viden, vi har tilegnet os i forbindelse med kortlægningen, hvorefter vi sender systemet til din godkendelse og inkorporerer eventuelle rettelser. Systemet udarbejdes elektronisk eller på papir afhængigt af dine ønsker og omfatter en arbejdsmiljøledelseshåndbog (AM håndbog), de krævede processer og procedurer, arbejdsmiljøformularer og -registreringer samt grundopsætning af Ledoc System såfremt du vælger den elektroniske løsning.

 

Implementering af ledelsessystemet

Vi gennemfører de aktiviteter, der er nødvendige for at sikre, at systemet implementeres i din virksomheds hverdag. Disse aktiviteter kan variere afhængigt af virksomhedens størrelse og individuelle behov men består som udgangspunkt af:

 • Etablering af en arbejdsmiljøorganisation
 • Arbejdsmiljøgennemgang
 • Gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV)
 • Udarbejdelse af arbejdsmiljøhandlingsplan
 • Gennemgang af arbejdsmiljøledelsessystem med de ansvarlige
 • Undervisning af ledelse og medarbejdere
 • Undervisning i Ledoc bruger og superbruger (Ledoc workcamp)
 • Bistand til yderligere implementering i virksomheden

 

Audit og evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet

Vi gennemfører en intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet med det formål at sikre, at systemet er implementeret korrekt, og vi sikrer gerne, at du er klar til en ISO 45001 certificering. Under en intern audit gennemgår vi systemet for at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem system og adfærd, og at de registreringer, der er nødvendige for at kunne opnå certificering, optages og fastholdes.

Under audit fokuserer vi på dine arbejdsmiljømål og kommer med forslag til forbedringer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Efter intern audit deltager vi i ledelsens evaluering, som vi dokumenterer i et referat med en handlingsplan for beslutningerne truffet under mødet.

  

Hvad er forskellen på et arbejdsmiljøledelsessystem og ISO 45001?

Når du vælger at integrere vores arbejdsmiljøledelsessystem i din virksomhed, er du sikker på, at virksomheden lever op til de gældende lovkrav på arbejdsmiljøområdet. Hvis du ønsker et arbejdsmiljø i absolut særklasse med stærke fordele, kan du vælge at blive certificeret i ISO 45001. Med ISO 45001 sætter du en høj standard for arbejdsmiljøet uanset virksomhedens størrelse: 

 

 • Du får årligt besøg af en uvildig, ISO-akkrediteret virksomhed, der punkt for punkt gennemgår ISO-standarden med dig
 • Der vil med jævne mellemrum foretages runderinger med risikovurderinger af arbejdspladsen
 • Som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed er dine kunder garanteret, at alle led i processen prioriterer arbejdsmiljø højt, ikke bare dig men også dine underleverandører
 • Hvis du er ISO-certificeret, vil du i mange tilfælde kunne spare penge på din arbejdsskadeforsikringspræmie

 

Hvad er forskellen på ISO 45001 og OHSAS 18001?

I marts 2018 kom der en ny standard for arbejdsmiljøledelse: ISO 45001. Den erstatter OHSAS 18001 fra 2008. I modsætning til OHSAS 18001 er ISO 45001’s struktur magen til de andre ISO-standarder af High Level Structure (HLS), hvilket har til formål at gøre implementeringen lettere og mere effektiv. En markant forskel er, at ISO 45001 i højere grad end OHSAS 18001 lægger vægt på ledelsens engagement i arbejdet med risikovurdering; blandt andet det at identificere og kontrollere både risici og muligheder.

  

Lekon FN 17 verdensmål

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

- eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

 

Din virksomheds arbejdsmiljøledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?

Kontakt os og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

Ole Hansen

Ole Hansen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.