Lekon Mobil logo

Håndværkerlean

"Slank" din virksomhed med de mest optimale processer og arbejdsgange.

Hvad er HåndværkerLean?

LEAN betyder "slank" og kan i virkeligheden defineres som en organisation som har styr på sine processer, således at mindst muligt er overladt til tilfældigheder.

LEAN handler overordnet om, at skabe værdi for kunderne med den mindst mulige indsats og kan anvendes i både administration, service og produktion - dermed også i håndværkervirksomheder.

Kunden er defineret som den er modtager af den opgave, ydelse eller det produkt som en given person/proces udfører og kan være virksomheder, klienter, borgere og brugere. Det centrale heri er kunden ikke nødvendigvis er en “slutbruger”, men kan defineres "det næste led i kæden", og betyder at kollegaer og ledelsen i en virksomhed kan betragtes som kunden. I LEAN er der fokus på de indbyrdes afhængigheder hvilket også betyder, at vi har fokus på at blive bedre sammen.

I LEAN er der fokus på at reducere spild undervejs i processen, og der er her tale om de 8 spildtyper, herunder:

 • Overproduktion (Egne krav som ligger over kundekrav, eller udfører arbejde som ikke er aftalt med kunden)
 • Transport (Dobbelt kørsel i relation til dårlig planlægning, fejlagtig information omkring opgaver)
 • Ventetid (Manglende projektkoordinering og planlægning, herunder sammenhængende processer)
 • Overforædling (Ligegyldig administration og dokumentation som ikke er ramt af krav - vi gør hvad vi plejer)
 • Lager (Indkøbsprocesser er træge og leverandøraftaler som ikke er flexible, så unødvendigt lager opnås)
 • Fejl (Fejlbehæftede tegninger, ændringer i kundekrav og projektplan og manglende kompetencer)
 • Bevægelser (Dårligt indrettet arbejdsplads, kontor, varevogn og værktøjstasker, eller mangel på værktøj og systemer)
 • Uudnyttet viden (Manglende deling og adgang til relevant information, samt inddragelse af medarbejdere)

Ved at implementere LEAN vil en organisation have fokus på at få styr på sine processer, og arbejdsgange, og en organisation der stræber efter løbende forbedringer.

 

 

De 5 LEAN principper

LEAN har 5 overordnede principper som skaber rammen for vores arbejde.

 1. Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den i værdikæden.
 2. Identificér de aktiviteter i værdikæderne, der ikke skaber værdi for kunderne.
 3. Skab flow i produktionen, sådan at produkterne flyder gennem processerne med færrest mulige stop og ansvarsskift.
 4. Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produceres og hvornår.
 5. Organiser organisationen, og skal en ånd hvor der gennemføres løbende forbedringer (kaizen) i alle trin.  

I vores arbejede anvender vi følgende værktøjer:

 • Proceskortlægger værdistrømme (Value stream mapping)
 • Beskrive processer (Procesbeskrivelser)
 • Fastlægger KPI (Key Performance Indecators)
 • Etablerer forbedringstavler (Kaizen - forbedringstavler)
 • Etablerer forbedringskultur (Team coaching)
 • Sætter struktur på arbejdspladsen (5-6S)

 

Start i dag og kontakt Lekon Rådgivning:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Tel: +45 4676 7111

 

#håndværkerlean #lean #kaizen #kpi

Jens Kjærulff

Jens Kjærulff

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LEDOC SYSTEM

Ledoc er et online system, der skaber overblik over din virksomheds samlede kvalitetsledelse herunder dine dokumenter, medarbejderkompetencer, udstyr, status på opgaver, leverandører m.v.