Kvalitetsledelse ISO 9001

Fra lovkrav og internationale standarder til værdiskabende adfærd i din virksomheder

kvalitetsledelse iso 9001

Den nye ISO 9001 stiller nye krav til virksomhedernes kvalitetsledelsessystem og medfører, at eksisterende systemer skal under lup.

I Danmark medfører de nye ændringer, at mere end 1500 virksomheder skal have opdateret deres ledelsessystem inden udgangen af 2018.


Kontakt os og hør om vores løsninger  - Klik her


De større ændringer, der er tale om er bl.a.:

 • Ledelsessystemet skal bidrage til at nå virksomhedens strategi
 • Alle interessenter skal omfattes af ledelsessystemet
 • Processerne skal alle være en integreret del af ledelsessystemet
 • Der skal løbende afdækkes muligheder for at øge kundetilfredsheden
 • Der skal konstant indsamles og vedligeholdes den nødvendige viden i virksomheden

Udover ovenstående større ændringer er der også tale om en lang række mindre ændringer, som skal adresseres i ledelsessystemet. Derudover er der også nogle tidligere krav, som udgår.
ISO organisationen beskriver, i en lille 40 minutters film, hovedforskellene mellem 2008 og 2015 udgaven. Filmen beskriver de væsentligste elementer bag tankegangen, og kommer også ind på ændringer i ISO 9000. Se filmen på youtube

Læs her hvordan Lekon Rådgivning kan hjælpe dig

Hvordan får jeg hjælp til Konvertering af mit system?

Konvertering af dit nuværende ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 kræver en delvis omskrivning af systemet for at kunne efterleve kravene. Følgende områder skal yderligere beskrives:

Forståelse for de forhold der påvirker virksomheden

 • Eksterne og interne forhold
 • Interessenters behov og forventninger
 • Overvågning af disse forhold

Roller, ansvar og beføjelser – Ledelsens repræsentant udgår, ledelsen skal i større grad stå inde for systemet.

 • Planlægning
 • Håndtering af risici og muligheder
 • Plan for at nå kvalitetsmål
 • Ændringer til systemet
 • Medarbejderes bevidsthed om systemet

Som det fremgår, vil der ud over omskrivning af system være behov for tilpasning af adfærd.
Lekon Rådgivning er klar til at opdatere dit system, og vi vil efterhånden, som vi gennemfører interne audit hos dig, tage snakken om hvordan og hvornår omskrivning skal ske.
I forhold til ny adfærd tilbyder vi kurser på Sjælland og i Jylland, hvor vi i løbet af én dag gennemgår de nye krav, med udgangspunkt i håndbog og procedurer. Det er naturligvis også muligt at få en konsulent til at gennemføre kursus i virksomheden.

 

 

 

Hvordan implementerer jeg ISO 9001 i min virksomhed?

Vejen til målet har flere veje. Hvilken vej du skal vælge kommer bl.a. an på, hvor meget vi skal gøre for dig, og hvor meget du selv kan.
Typisk forløb:

 1. Kortlægning af din virksomhed – indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer
 2. Udarbejdelse af systemdokumenter – håndbog og procedurer
 3. Aflevering af system – gennemgang af system og undervisning i brug
 4. Intern audit af systemimplementering – gennemgang af system hvor vi vurderer, om I har implementeret systemet, om det fungerer og er effektivt
 5. Auditrapport – udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

Nogle af ovenstående aktiviteter kan lægges sammen eller erstattes af kursus.

 

Hvad kan jeg få ud af ISO 9001 certificering?

 • Få lov til at arbejde med områder hvor det er et krav
 • Øget troværdighed blandt dine kunder – der er flere og flere kunder (virksomheder), som enten kræver eller ønsker det
 • Styr på din forretning – læring af fejl, mere effektiv forretning og mere struktur
 • Større indtjening gennem øget kundetilfredshed
 • Færre øv oplevelser - overblik over arbejdsgange og kendte grænseflade aftaler i stedet for antagelser

Forestil dig et komplet kvalitetsledelsessystem, hvor du kan læne dig tilbage og have fokus på din kerneforretning.  Et moderne og fremtidssikret system, hvor du har professionelle til at hjælpe dig hele vejen igennem implementeringen og vedligeholdelsen, og hvor du samtidigt bliver udfordret på din virksomheds effektivitet.

Det kan faktisk blive virkelighed.

 

Start i dag og kontakt Lekon Rådgivning:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Tel: +45 4676 7111

 

#kvalitetsledelse #iso9001 #ledelsessystemer #kvalitetssystemer

 

John Mandrup

John Mandrup

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Client Logo 1
Client Logo 2
Client Logo 3
Client Logo 4
Logo-di
Logo-dtu
Logo-unoco
Logo-frederiksberg-kommune
Logo-nordelektro
Logo-weber
Logo-valsemoellen
Logo-novozymes
El-gruppen-reference
ReferenceLogoFors
ReferenceLogoHH
ReferenceLogoDVI1
ReferenceLogoInLite
ReferenceLogoJES

LEDOC SYSTEM

Ledoc er et online system, der skaber overblik over din virksomheds samlede kvalitetsledelse herunder dine dokumenter, medarbejderkompetencer, udstyr, status på opgaver, leverandører m.v.