Lekon Mobil logo

Miljøledelse (ISO 14001)

Med ISO 14001 styrker du din virksomheds miljøprofil.

vil du styrke din miljøprofil, nedsætte dit ressourcespild og minimere dine udgifter?

Med et velimplementeret miljøledelsessystem får du overblik over de områder, hvor din virksomhed har mulighed for at foretage bæredygtige og ressourcebesparende tiltag. 


Kontakt os og hør nærmere om vores løsninger Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en standard inden for miljøledelse. En høj standard som blandt andet stiller krav til din virksomheds processer og evne til at udnytte ressourcer.

Formålet er at sikre så lavt et ressourcespild og så lidt forurening som muligt.

En stærk miljøprofil kan styrke dit brand, idet miljømæssig ansvarlighed og et fokus på bæredygtighed vil give dine produkter større værdi. Derudover vil du kunne reducere virksomhedens produktionsudgifter, i takt med at I bliver i stand til at udnytte ressourcerne mere optimalt.

Med en certificering er du sikret et stærkt brand med en god miljøprofil, øget konkurrenceevne samt færre udgifter på længere sigt. Certificeringen er din kundes garanti for, at dine produkter lever op til ISO-standardens krav på miljøområdet.

 


ISO opslagsværk

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og giver inspiration til, hvordan du kan udvikle din virksomhed. 

KLIK HER og få svar på dine spørgsmål.


DIT UDBYTTE VED EN ISO 14001-CERTIFICERING

Med et miljøledelsessystem fra Lekon får du:

 • En stærk miljøprofil som vil sikre dig en god position overfor både konkurrenter og potentielle kunder
 • Overblik over din forretning: hvad er status, og hvor er der mulighed for at optimere med miljømæssige tiltag?
 • Værdiskabende procedurer som understøtter virksomhedens miljø-tiltag
 • Reduceret dine udgifter: med de rette investeringer og en generel ressourcebevidsthed er der mange penge at spare i det lange løb
 • Klare målsætninger for virksomhedens evne til at minimere ressourcespild

 

 

SÅDAN IMPLEMENTERER VI ISO 14001 I DIN VIRKSOMHED

I vores arbejde med miljøledelsessystemer, MLS, følger vi en fastlagt proces. De enkelte aktiviteter leveres hver for sig uafhængigt af hinanden, men den bedste pris og effekt opnås bedst ved at vælge hele processen fra start, da der vil blive udarbejdet en handlingsplan da vi derved kan påtage os ansvaret for hele processen via en handlingsplan. 

 

arbejdsprocess

 
Kortlægning:

Vi kortlægger din virksomhed og finder frem til dine ønsker og den adfærd, der kendetegner den. Kortlægningen gennemføres enten via fysiske møder i din virksomhed eller ved telefonmøder. En kortlægning kan også gennemføres som en proceskortlægnings-workcamp, som kan vare flere dage afhængigt af dit behov. Kortlægningen danner rammen for vores arbejde med udarbejdelsen af systemet og er det tidspunkt, hvor politikker, mål og handlingsplan fastlægges.


Systemudarbejdelse

Vi udarbejder dit miljøledelsessystem ud fra den viden, vi har tilegnet os under kortlægningen og sender systemet til din godkendelse.

Systemet omfatter:

 • En miljøledelseshåndbog (MLS håndbog)
 • Fastlæggelse og beskrivelse af krævede processer og procedurer
 • Fastlæggelse og beskrivelse af miljøformularer og registreringer
 • Grundopsætning af Ledocsystem (læs mere om Ledoc)

Systemet sendes til din godkendelse og ajourføres, såfremt du har rettelser til det. Systemet kan udarbejdes både elektronisk og i papir.


Implementering

En implementering af miljøledelsessystemet gennemføres for at sikre, at systemet bliver implementeret i din virksomheds hverdag. Implementeringen kan omfatte forskellige aktiviteter afhængigt af din virksomheds størrelse og behov, herunder:

 • Gennemgang af miljøledelsessystem med de ansvarlige
 • Undervisning af ledelse og medarbejdere
 • Undervisning i Ledoc bruger og superbruger (Ledoc Workcamp)
 • Bistand til implementering i virksomheden

Audit og evaluering

For at sikre at dit miljøledelsessystem er implementeret i tilstrækkeligt grad, og for at sikre at du er klar til din ISO 14001-certificering, gennemfører vi en intern audit af systemet. En intern audit er en gennemgang af miljøledelsessystemet, som har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem systemet og adfærden, samt at der optages og fastholdes de nødvendige registreringer for at kunne opnå certificering. Under auditen har vi også fokus på din virksomheds miljømål og kommer med forslag til forbedringer.

Efter den interne audit deltager vi under en ledelsens evaluering, hvor du kan evaluere, hvorvidt målene for dit miljøledelsessystem er nået. Ledelsens evaluering dokumenterer vi i et referat med en handlingsplan for de beslutninger, der blev truffet under mødet.

 

Start i dag og kontakt Lekon Rådgivning:

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Tel: +45 4676 7111

 

Lekon FN 17 verdensmål 

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

- eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

 

Din virksomheds miljøledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?

Kontakt os og Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


#ISO14001 #miljø #miljøledelsessystemer #mls

John Mandrup

John Mandrup

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LEDOC SYSTEM

Ledoc er et online system, der skaber overblik over din virksomheds samlede kvalitetsledelse herunder dine dokumenter, medarbejderkompetencer, udstyr, status på opgaver, leverandører m.v.