El-autorisation

Få et enkelt KLS og bliv autoriseret på elområdet.

EL-AUTORISATION

VIL DU AUTORISERES PÅ ELOMRÅDET? hOS OS får du et kls, som lever op til kravene på området. Vi hjælper dig helt i mål med el-autorisationen.

Slip for bøvlet papirarbejde og få mere tid til din forretning.
Vi skræddersyr et kvalitetsledelsessystem (KLS), der skaber værdi i din virksomhed. Vi hjælper dig med at implementere og vedligeholde KLS’et – så er din virksomhed klar til at blive autoriseret på el-området!

John Mandrup

John Mandrup

Partner, adm. direktør og chefkonsulent

Indhold

HOS LEKON FÅR DU HELE PAKKEN - HELT ENKELT

Som kunde hos os slipper du får besværet. Vi udarbejder, hjælper med at implementere og vedligeholder dit system i fremtiden!
Vi sørger for at dit system er korrekt implementeret og opdateret via interne audits, hvor vi kommer med forslag til hvordan du får mest muligt ud at systemet og hurtigt kan iværksætte forbedringer. 

Vi anbefaler…
At du, i forbindelse med etableringen af et KLS, tilvælger vores styresystem Ledoc System, som letter vedligeholdelsesprocessen og samtidig hjælper dig med at holde styr på alle dele af din forretning. Hos os får du altså mulighed for at vælge mellem det traditionelle papirsystem og et digitalt ledelsessystem. Læs mere om Ledoc HER.

SÅDAN HJÆLPER VI DIG I MÅL MED DIN EL-AUTORISATION

Vi hjælper dig gennem hele processen; fra systemimplementering til ansøgning om autorisation. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

KLS-Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende autorisation på elområdet.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

For at opnå el autorisation skal din virksomhed have et kvalitetsledelsessystem (i daglig tale kaldes det tit KLS). Det er dét, vi tilbyder – ovenikøbet et digitalt KLS som du kan tilgå fra både PC, mobil og tablet. På den måde er du sikret hurtig adgang til dine data. 

Når du har et KLS, kan du søge om el autorisation – den del hjælper vi dig selvfølgelig også med. 

På el-området kan du opnå fuld autorisation eller en af de to delautorisationer:

 • Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL)
 • Delautorisation som boliginstallatørvirksomhed (EDBO)
 • Delautorisation som solcelleinstallatørvirksomhed (EDSC)

Delautorisationen som boliginstallatørvirksomhed dækker alt autorisationskrævende arbejde i følgende boliger:

 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

Autorisationen omfatter desuden boligens stikledning og udendørsinstallationer – men ikke fællesinstallationer.

Delautorisationen som solcelleinstallatørvirksomhed omfatter både tilslutning og installation af solcellesystemer i følgende boliger og bygninger:

 • Erhvervsbygninger
 • Boliger der anvendes til helårsbeboelse
 • Fritidsboliger godkendt til overnatning

For at opnå fuld autorisation på el-området, skal din virksomhed have implementeret et velfungerende KLS, som skal godkendes hvert andet år. 
Virksomheden skal derudover have ansat en fagligt ansvarlig inden for el-området, som er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen.

Selvom en delautorisation kun omfatter et afgrænset område af det aktuelle autorisationsområde, skal du opfylde de samme krav, som hvis der er tale om fuld autorisation; altså have en forhåndsgodkendelse af dit KLS samt have ansat en fagligt ansvarlig

Du skal have bestået en autorisationsprøve samt have gennemført en af følgende kompetencegivende prøver:

 • Installatør (AK) stærkstrøm
 • El-ingeniør
 • Maskinmester efter Styrelsen for Videregående Institutioner og Uddannelsesstøttes regler
 • Professionsbachelor i sømilitær ledelse og teknik
 • Seniorofficer (maskinchef eller skibschef)
 • Teknisk manager offshore, hvis uddannelsen er afsluttet i sommeren 2008 eller senere
 • El-installatør iht. Undervisningsministeriets retningslinjer om videregående uddannelse inden for det stærkstrømstekniske område
 • Elektro-installatørprøven af 1952 (prøven afholdtes sidste gang i vinteren 1988/89)
 • Udvidet maskinmestereksamen (prøven afholdtes sidste gang i april 1991)
 • Andre prøver godkendt af Sikkerhedsstyrelsen med minimum samme indhold og kompetencevurdering som installatør (AK) stærkstrøm