Inspektion - ISO 17020

Med ISO 17020 bliver din virksomhed akkrediteret til at foretage inspektion.

INSPEKTION -
ISO 17020

ISO 17020 er relevant for virksomheder, der ønsker at blive registreret som inspektionsorgan. Akkrediteringen er et bevis på, at din virksomhed lever op til den internationale standard for inspektion.

Formålet med ISO 17020 er at sikre, at kunder og myndigheder kan have tillid til inspektionsorganer, som foretager inspektion af trykbærende udstyr, elevatorer, forlystelser, legepladser, brandsikring og andre områder, hvor der stilles krav til inspektion af materiel.

Jens Kjærulff

Partner, innovationsdirektør og chefkonsulent

Indhold

Adgang til inspektionsområdet

Øget troværdighed

Internationalt potentiale

HVAD ER ISO 17020?

DS/EN ISO/IEC 17020:2012 er en international standard for inspektion, som rummer en række krav til den akkrediterede virksomhed. 

Når en virksomhed er akkrediteret på inspektionsområdet, betyder det at DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) har godkendt virksomheden ud fra det kvalitetsniveau, standarden kræver. I denne forbindelse vurderer DANAK både virksomhedens interne processer og ydelser. 

Som akkrediteret virksomhed kan du altså garantere både kunder og myndigheder ydelser af højeste kvalitet. 

DIT UDBYTTE VED EN
ISO 17020-CERTIFICERING

Adgang til en særlig branche

Bliv en del af de få virksomheder, der er godkendt til at foretage inspektion inden for et specialiseret område

i får kendskab til de rigtige løsninger

I en genovervejelse af jeres arbejdsgange vil I muligvis få kendskab til bedre og mere miljøvenlige løsninger

Din virksomhed følger internationale standarder

Med en 17020-akkreditering har I et bevis på, at I lever op til internationale krav til inspektionsområdet

Effektivitet og kontinuerlig forbedring

Med et ledelsessystem, som bygger på ISO 9001, får I styr på forretningen via et øget fokus på effektivitet og forbedringsmuligheder

Adgang til nye kunder

Med en akkreditering får I adgang til kunder, som har behov for inspektion af f.eks. trykflasker, elevatorer, brandsikring eller lignende

SÅDAN IMPLEMENTERER VI
ISO 17020 I DIN VIRKSOMHED

Implementeringsforløbet afhænger af din virksomhed og jeres ønsker. Som oftest vil forløbet se således ud:

iso 45001

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, adfærd og lign.

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. Intern audit af systemimplementering

Gennemgang af systemet: er det korrekt implementeret, og skaber det den ønskede værdi?

5. Auditrapport

Udarbejdelse af auditrapport og oplæg til ledelsens evaluering

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål indenfor inspektion og ISO 17020-akkreditering. 

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider:
Man-tor: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

For at kunne akkrediteres, skal virksomheden have et ledelsessystem, som udarbejdes efter enten valgmulighed A eller B i ISO 17020. 

Kravene til valgmulighed A minder om dem, der stilles til et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Altså skal der udarbejdes et system, som inddrager styring af dokumenter, ledelsens evaluering m.v.  

Valgmulighed B forudsætter, at din virksomhed allerede har et ledelsessystem, som lever op til kravene i ISO 9001:2015. Har I det, opfylder systemet kravene til et 17020-system. 

Et inspektionsorgan er en virksomhed, eller en del af en virksomhed, som foretager inspektion. 

Der findes inspektionsorganer, som inspicerer både brandsikring, trykbærende udstyr som dykkerflasker, elevatorer og meget andet.

Et inspektionsorgan skal altid være upartisk over for dét, der skal inspiceres, således at materiel kun godkendes, hvis det er fuldt funktionsdygtigt og opfylder de krav, der stilles på området.

Vi ønsker at hjælpe dig med at komme uoverskuelige, støvede mapper til livs. Derfor har vi udviklet et stykke software ved navn Ledoc System; det ideelle redskab til daglig styring af dit ledelsessystem

Med ledoc får du mulighed for at registrere værktøj og udstyr, læse og godkende dokumenter, foretage eftersyn og meget mere – direkte fra din computer, tablet eller telefon. 

Det er nemt, og samtidig er du sikret, at vigtige oplysninger registreres, så dit kvalitetsledelsessystem vedligeholdes.

Som regel bliver en virksomhed ISO-certificeret. Det kan den f.eks. blive inden for ISO 9001 – kvalitetsledelse, ISO 45001 – arbejdsmiljøledelse eller ISO 14001 – miljøledelse. En certificering er et bevis på, at virksomheden lever op til de krav, der fremgår af den pågældende ISO-standard.

Ved akkreditering af en virksomhed er der snarere tale om en autorisation til at udføre særlige opgaver, f.eks. inspektion af elevatorer. En akkreditering er “niveauet højere” end en certificering; f.eks. er det et akkrediteret organ, der har myndighed til at certificere en virksomhed. 

 

Med en 17020-akkreditering bliver din virksomhed i stand til at varetage inspektions-opgaver inden for det område, virksomheden akkrediteres.

Herved øger du virksomhedens konkurrenceevne og sikrer, at din virksomhed leverer ydelser af højeste kvalitet inden for inspektion.

Akkrediteringen er et bevis på, at virksomheden lever op til ISO 17020-standardens krav til inspektion.

ISO opslagsværk

Har du styr på betydningen af standardens termer og krav?

Vores opslagsværk gør dig klogere på ISO-standardernes fokusområder og
forklarer formålet med de krav, der stilles til din virksomhed.