FN's verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Bidrager din virksomhed til øget ligestilling?

Er det oplagt for din virksomhed at arbejde med verdensmål 5?

Verdensmål 5 fokuserer på at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det globale mål er at opfylde nedenstående delmål i 2030.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmål 5 kan sættes i spil i din virksomhed? Kontakt os for en uforpligtende snak om det at inddrage verdensmål i virksomhedens strategi.

Verdensmål 5 består af ni delmål:

Læs mere om delmålene ved at køre pilen henover det enkelte mål

Læs om verdensmål 5

Delmål 5.1

Delmål 5.1

Stop diskrimination af kvinder og piger

Delmål 5.2

Delmål 5.2

Stop al vold og udnyttelse rettet mod kvinder og piger

Delmål 5.3

Delmål 5.3

Afskaf tvangsægteskaber og kvindelig omskæring

Delmål 5.4

Delmål 5.4

Værdisæt ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet

Delmål 5.5

Delmål 5.5

Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser

Delmål 5.6

Delmål 5.6

Giv alle adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Delmål 5.A

Delmål 5.A

Giv lige rettigheder til økonomiske ressourcer og ejerskab

Delmål 5.B

Delmål 5.B

Styrk kvinders rettigheder og muligheder gennem teknologi

Delmål 5.C

Delmål 5.C

Vedtag lovgivning der fremmer ligestilling mellem kønnene

LÆS MERE OM FN'S 17 VERDENSMÅL: